Flow at Work logo

Flow@work gaat samen met uw medewerkers en leidinggevenden op zoek naar hun persoonlijk leiderschap

de innerlijke kracht die hen in staat stelt om op een authentieke wijze te handelen op de werkvloer. Het (h)erkennen van iemands eigenheid en de (blokkerende) onderstromen ligt aan de grondslag van een succesvolle én authentieke manier van handelen en leiderschap.
Flow@work ondersteunt uw organisatie in:
Het coachen van medewerkers en leidinggevenden in persoonlijk leiderschap vanuit het (h)erkennen van de onderstroom en de "eigen ik".

Referenties Persoonlijk leiderschap

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 8th, 2019

Herstel van mentale veerkracht bij een team in de gezondheidssector


Sfeer van mentaal ‘verzuim’ en gelatenheid in een organisatie van 70 mensen in de gezondheidssector

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 12th, 2019

Ontwikkeling van authentiek en persoonlijk leiderschap in een middelgroot hotel


Stroeve samenwerking en een spanningsveld tussen middelmanagement en de verschillende teams in en hotel met 40 personeelsleden.

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken
  • March 12th, 2019

Herstel van mandaat van de teamleider bij een team hygiëne-audits horeca


Individuele coaching van de teamleider: ontwikkeling van een persoonlijke, authentieke leiderschapsstijl.

De individuele onderstroom beïnvloedt het persoonlijk leiderschap

Een belangrijke en bepalende factor bij het werken rond persoonlijk leiderschap is het (h)erkennen van de zogenaamde individuele onderstroom die in elke persoon aanwezig is. De onderstoom bepaalt immers een persoon zijn of haar:

  • persoonlijke motieven/drijfveren
  • meningen/overtuigingen
  • gevoelens
  • zelfvertrouwen
  • ...
Het zijn nu net deze factoren die, vaak op een onbewuste wijze, het gedrag, de communicatie ... van een persoon op de werkvloer (en daarbuiten) bepalen. Daarom kan ook de individuele onderstroom, net zoals de onderstroom in de organisatie, de mate van productiviteit en samenwerking beïnvloeden.
"De individuele onderstroom kan de mate van productiviteit en samenwerking beïnvloeden."

Flow@work: bouwen aan persoonlijk leiderschap begint bij het (h)erkennen van de onderstroom

De manier waarop persoonlijk leiderschap tot expressie kan komen hangt af van de mate waarin de persoon zich bewust is van deze onderstroom, en ernaar handelt. Hierin kan Flow@work u ondersteunen:
Fase 1: erkennen van het "eigen ik"
Flow@work ondersteunt uw medewerkers en leidinggevenden in het bewustwordingsproces van de zijn of haar eigenheid en blokkerende onderstroom. Via persoonlijke of groepscoaching gaan we samen aan de slag om deze vaak onbewuste motieven, meningen, gevoelens ... te kunnen identificeren én te erkennen. Op die manier kunnen medewerkers / leidinggevenden hun authentieke, hun echte "ik" ontdekken en erkennen.
Fase 2: de authentieke ik als leidraad voor het gedrag
Maar we gaan nog een stap verder: Flow@work zet ook in op het ondersteunen van medewerkers / leidinggevenden om vanuit hun eigenheid constructief en productief te handelen op de werkvloer.
Fase 3: erkennen van de organisatie-onderstroom
Het gedrag wordt echter niet alleen beïnvloed door deze individuele onderstroom. Ook de organisatie-onderstroom is bepalend voor het gedrag. Flow@work maakt medewerkers / leidinggevenden attent op deze factoren en leert hen ermee omgaan.

Persoonlijk leiderschap in je organisatie stimuleren?

Ontdek ook de andere expertises van Flow@work

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.