Flow at Work logo
 • by:
 • March 12th, 2019
 • Category: onderstroom, samenwerken, organisatieverandering

Betere bedrijfsresultaten door betere samenwerking in een IT-bedrijf


Creëren van een positieve spiraal door wisselwerking van de drijvende krachten van ‘binnenuit’ en van ‘bovenaf

Referentie

Betere bedrijfsresultaten door betere samenwerking in een IT-bedrijf met 70 medewerkers

Samengevat
Situatie: 
 • De totaal verschillende communicatiestijlen tussen de IT en de ondersteunende afdeling creëerden wrevel en onbegrip  

Aanpak:
 • Groepsdynamische coaching met onder meer focus op Inside Discovery
 • Bewustwording bij het management: het creëren van een positieve spiraal door wisselwerking van de drijvende krachten van ‘binnenuit’ en van ‘bovenaf’

Resultaat:
 • Enorme verbetering in de samenwerking tussen de verschillende afdelingen
 • Eindresultaat: verhoogde efficiëntie en betere bedrijfsresultaten
Iets meer in detail:
Situatie:
 • In het bedrijf kwamen verschillende situaties van burn-out voor.
 • Flow@Work werd gevraagd om de mentale veerkracht van mensen te herstellen.
 • Flow@Work startte de opdracht met het achterhalen van de werkelijke ‘oorzaken’.
 • Hieruit bleek:
  • De communicatiestijlen tussen de IT en de ondersteunende afdeling was heel erg verschillend. Dit creëerde wrevel en onbegrip. Uiteindelijk ondermijnde het de samenwerking tussen de afdelingen. 
  • De communicatiestijl van de IT-afdeling was formeel en afstandelijk. In de ondersteunende afdeling verliep de communicatie informeler.  

Aanpak:
 • De Flow@Work coach hield workshops in de afdelingen en al snel kwam de negatieve ‘onderstroom’ in communicatie naar het oppervlak. 
 • Tijdens de workshops werd onder meer gewerkt op Inside Discovery: 
  • Hoe de persoonlijkheid van personen begrijpen? 
  • Hoe de spanningsvelden ten gevolge van verschillende communicatiestijlen van verschillende ‘type’ personen in kaart brengen en onderkennen? 
 • De aanpak was stapsgewijs:
  • Stap 1: Groepsdynamische coaching in teams binnen een afdeling
  • Stap 2: Coaching van ‘gemengde’ teams met personen van de 2 afdelingen 
 • Bewustwording van het gedrag bij het management:
  • De diagnosestelling maakte het management bewust van het gedrag
  • Het management heeft mee de gedragsverandering van ‘binnenuit’ ondersteund en gepromoot

Resultaat:
 • De drijvende krachten van ‘binnenuit’ en van ‘bovenaf’ hebben mekaar versterkt. De interpersoonlijke wisselwerking creëerde een nieuwe samenwerkingsspirit.
 • De betere interne communicatie en samenwerking resulteerde in betere service naar de klanten en betere bedrijfsresultaten. 
 • De werksfeer ‘ontspande’ … burn-out verdween van de agenda …

Succesvolle samenwerking stimuleren in je organisatie?

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.