Flow at Work logo
 • by:
 • March 8th, 2019
 • Category: onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering

Herstel van mentale veerkracht bij een team in de gezondheidssector


Sfeer van mentaal ‘verzuim’ en gelatenheid in een organisatie van 70 mensen in de gezondheidssector

Referentie

Herstel van mentale veerkracht bij een team in de gezondheidssector

Samengevat
Situatie: 
 • Sfeer van mentaal ‘verzuim’ en gelatenheid in een organisatie van 70 mensen in de gezondheidssector

Aanpak:
 • Detectie van de oorzaak aan de hand van groepsdynamische groepsgesprekken met medewerkers 
 • Coaching rond mentale veerkracht

Resultaat:
 • Herstel van dynamiek uit zich in een positieve spiraal

Iets meer in detail:
Situatie:
 • Het management ervaarde dat het team weinig initiatief nam, met weinig input kwam.
 • De oorzaak, de negatieve ‘onderstroom’ bleek uiteindelijk een vicieuze cirkel te zijn: 
  • Negatieve ingesteldheden bij en het klagen van een aantal patiënten begon zwaar door te wegen op de organisatie.
  • Hierdoor nestelde er zich onbewust een negatieve ingesteldheid bij het management. 
  • En dat had wederom haar impact op het team: het team gaf hierdoor een ‘gelaten’ indruk … ‘mentaal verzuim’ deed haar intrede.

Aanpak:
 • De Flow@Work coach heeft vooreerst de oorzaak van de ‘onderstroom’ in kaart gebracht aan de hand van een 10tal groepsgesprekken met telkens 5 teamleden.
 • Vervolgens heeft de Flow@Work coach de teams gecoacht om de mentale veerkracht te dynamiseren, te herstellen. De coach slaagde erin de dynamiek van het team te veranderen.
 • Pas achteraf werd aan het management verteld over de negatieve ingesteldheid die er voordien bij hen heerste.

Resultaat:
 • Het management is die nieuwe dynamiek binnen het team spontaan gaan ervaren. 
 • Hierdoor kwam het management ook opnieuw in een positieve drive en straalde het meer vertrouwen uit naar de organisatie. 
 • Er installeerde zich op een natuurlijke manier een positieve spiraal in de werksfeer en de dagelijkse werking.

Succesvolle samenwerking stimuleren in je organisatie?

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.