Flow at Work logo
  • by:
  • March 12th, 2019
  • Category: onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering

Ontwikkeling van authentiek en persoonlijk leiderschap in een middelgroot hotel


Stroeve samenwerking en een spanningsveld tussen middelmanagement en de verschillende teams in en hotel met 40 personeelsleden.

Referentie

Ontwikkeling van authentiek en persoonlijk leiderschap in een middelgroot hotel

Samengevat
Situatie: 
  • Stroeve samenwerking en een spanningsveld tussen middelmanagement en de verschillende teams in en hotel met 40 personeelsleden

Aanpak:
  • Tijdens het vooronderzoek wordt de ‘onderstroom’ blootgelegd: de CEO blijkt een autoritair en dominante persoon te zijn wat zijn impact heeft op de ganse organisatie
  • Flow@Work start een coaching en begeleiding van het middelmanagement in de ontwikkeling van een eigen, authentiek en persoonlijk leiderschap

Resultaat:
  • De verschillende managers van het middelmanagement ontdoen zich van het blindelings ‘volgen’ en ontwikkelen hun eigen authenticiteit, hun eigen persoonlijke manier van leiding geven. 
  • Het bedrijf komt in een transitie naar een meer open cultuur in leiding geven. De bedrijfssfeer ‘ontspant’ opnieuw

Succesvolle samenwerking stimuleren in je organisatie?

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.