Flow at Work logo

Flow@work gaat samen met u aan de slag om tot succesvol samenwerken en/of zelfsturende teams te komen

Het fundament hiervoor ligt in de authenticiteit van medewerkers, hun eigenheid, in handelen en communiceren, en hun intrinsieke motivatie. Maar ook de organisatiecontext speelt een belangrijke rol.

Iemands authenticiteit wordt al te vaak afgeleid uit zijn of haar gedrag. Maar beide zijn niet noodzakelijk in lijn met elkaar. Er worden vaak maskers opgezet door medewerkers die het authentiek handelen in de weg staan. Authenticiteit hangt sterk samen met intrinsieke motivatie. En laat het nu net authentiek, gemotiveerd handelen zijn dat energie en goesting geeft.

Maar ook de organisatiecontext is van belang: wat is de houding van leidinggevende, welke kaders worden geboden...
Flow@work ondersteunt uw organisatie in:
Het stimuleren van samenwerken en onstaan/ontwikkelen van zelfsturende team, onder andere vanuit een persoonlijk leiderschap (authenticiteit, intrinsieke motivatie), en een sterke organisatiecontext.

Referenties Samenwerken

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 8th, 2019

Herstel van mentale veerkracht bij een team in de gezondheidssector


Sfeer van mentaal ‘verzuim’ en gelatenheid in een organisatie van 70 mensen in de gezondheidssector

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken, organisatieverandering
  • March 12th, 2019

Ontwikkeling van authentiek en persoonlijk leiderschap in een middelgroot hotel


Stroeve samenwerking en een spanningsveld tussen middelmanagement en de verschillende teams in en hotel met 40 personeelsleden.

onderstroom, persoonlijk leiderschap, samenwerken
  • March 12th, 2019

Herstel van mandaat van de teamleider bij een team hygiëne-audits horeca


Individuele coaching van de teamleider: ontwikkeling van een persoonlijke, authentieke leiderschapsstijl.

Zelfvertrouwen als basis voor succesvol samenwerken

Authentiek handelen wordt door anderen beoordeeld op basis van  gedrag: wat laat die persoon aan zijn omgeving zien?

Maar dit gedrag wordt vaak sterk beïnvloed door het EGO: “overlevingsmechanismen” die zich ontwikkelen in de loop van het leven, zogenaamde “maskers die men opzet”. Ze overschaduwen de innerlijke kracht, ondermijnen het zelfvertrouwen en maken dat men zich anders zal voordoen. 
 
Dat men niet altijd “doet wat men zegt en zegt wat men doet”. In sé gaat men op dat moment niet eerlijk om met anderen én zichzelf. Werken aan dit zelfvertrouwen, aan deze authenticieit kan het samenwerken stimuleren. Op deze manier werkt iedereen vanuit zijn eigen krachten, talenten en gevoelens en dat geeft energie.

Ownership en organisatiecontext als opstap naar zelfsturende teams

Zelfsturende teams kunnen een grote meerwaarde betekenen in organisaties die snel en flexibel moeten kunnen inspelen op de markt waarin ze actief zijn. Maar teams groeien niet vanzelf uit tot zelfsturende teams. 

Of een team dit kan, en hoe ze het doen hangt enerzijds af van de organisatiecontext: heeft het team een duidelijk missie, zijn de doelstellingen duidelijk? Is er een kader, zijn er afspraken rond deze zelfsturing? Wordt zelfsturing ook gedragen door het management / de leidinggevenden?
"Het succes van zelfsturing ligt ook voor een bij de medewerkers zelf: kan een teamlid zijn eigen talenten optimaal aanwenden? Ervaart hij/zij voldoende eigenaarschap en intrinsieke motivatie voor de job/de taken?"

Flow@work: boost de samenwerking in je organisatie en bevorder zelfsturende teams

Flow@work ondersteunt uw organisatie in het streven naar een sterke samenwerkingen en zelfsturende team
Succesvol samenwerken en performante zelfsturende teams starten bij authenticiteit. Authentiek functioneren kan alleen maar als er zelfvertrouwen is. Als de medewerker in kwestie zijn/haar persoonlijke kracht kan erkennen en een gevoel van eigenaarschap ervaart. Flow@work ondersteunt leidinggevenden én teamleden hierin. 

Maar we zijn ook alert voor het grotere plaatje: we nemen ook de organisatiecontext mee op in onze trajecten.

Kortom werkt Flow@work:

  • Op maat van uw context, in lijn met uw doelstellingen
  • Vanuit een grondige situatie analyse
  • Met een gerichte aanpak en een stapsgewijze ondersteuning
  • Gebasseerd op succesvolle werkingsmodellen: insight discovery, Excellentie modelleren, persoonlijk leiderschap

Succesvolle samenwerking stimuleren in je organisatie?

Ontdek ook de andere expertises van Flow @ work

Contact


Flow@Work


Flow@work ondersteunt leidinggevenden en hun teams bij het werken aan een productieve werkomgeving waar authenticiteit, persoonlijk leiderschap en energie centraal staan.

Flow@work maakt deel uit van Flowmovement: het platform dat je helpt de balans in je leven te vinden, de bron van oprecht geluk.